21 december 2015

Akkoord nieuwe CAO Jeugdzorg

Na 11 onderhandelingsrondes is op 17 december 2015 door CNV een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland voor een CAO Jeugdzorg.

De CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2016.

Het feit dat een lange periode van onderhandelen aan de orde is geweest, heeft uiteraard te maken met de nog altijd onzekere tijden in de jeugdzorg. Dit alles als gevolg van de transitie jeugdzorg naar de gemeenten. In de zomerperiode heeft dit zelfs even geleid tot het opschorten van de onderhandelingen.

Enkele belangrijke aspecten uit het akkoord zijn:
• Salarisstijging van 1,85% per 1 januari 2016
• Invoering transitievergoeding per 1 mei 2016
• Afspraken reparatie 3e ww-jaar
• Afspraken over arbeidscontracten voor onbepaalde tijd
• Afspraken over opvolgend werkgeverschap
• Opleidingsbudget wordt verhoogd naar 1,5% van de loonsom van de organisatie
• Nadruk op stimulering persoonlijke ontwikkeling
• Tijdens vakantieverlof wordt ook de gemiddelde ORT uitbetaald

CNV Zorg & Welzijn is tevreden over de behaalde resultaten en gaat het onderhandelaarsakkoord in de loop van deze week aan haar leden voorleggen. Bovendien wordt in januari 2016, verspreid over het land, een viertal informatieve bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten staan vooral in het teken van hoe de wettelijke veranderingen, zoals invoering transitievergoeding en versobering van de WW, zijn toegepast in het akkoord voor de CAO Jeugdzorg. Leden worden hiervoor uitgenodigd.

In antwoord op de reactie(s) hieronder:

Goedemorgen niet-ingelogde bezoeker,

Spijtig dat u anoniem reageert waardoor het lastig is u persoonlijk van wat meer (achtergrond-) informatie te voorzien.

Via een website, en de mogelijkheden tot een (korte) reactie is het lastig mensen op de hoogte brengen van de ins en outs van het verloop van de onderhandelingen. Uiteraard is de terugwerkende kracht voor ORT over vakantieverlof aan de orde geweest. Het bleek niet mogelijk hier collectieve afspraken over te maken. Het is dus aan de leden zelf om te bepalen of zij tot een dergelijke terugvordering over wensen te gaan en wanneer zij daarbij hulp willen, kunnen ze die krijgen via de individuele belangenbehartiging.

Ten aanzien van de reparatie 3e ww jaar wil ik u toch verwijzen naar de inhoud van het akkoord. Daar staat, zonder daar doekjes om te winden dat werknemers die premie (van 0,2% in 2016) voor hun rekening nemen. Dit is overigens volledig conform de afspraken in de Stichting van de Arbeid.

Indien u vragen blijft houden dan verzoek ik u contact met ons op te nemen zodat we e.e.a. (telefonisch?) kunnen doornemen.