15 mei 2017

Alsnog wachtgeldregeling 1 voor ontslagen jeugdzorgmedewerkers

De Hoge Raad heeft besloten dat een groep medewerkers in de jeugdzorg ten onterechte een te sobere wachtgeldregeling heeft ontvangen. Mocht je rond 1 januari 2015 ontslagen zijn als gevolg van een reorganisatie (in verband met de transitie en de daarop volgende bezuinigingen) dan heb je mogelijk alsnog recht op wachtgeldregeling 1.

In de oude cao jeugdzorg was sprake van twee wachtgeldregelingen. De ruimere wachtgeldregeling 1 en de sobere wachtgeldregeling 2. Om in aanmerking te komen voor wachtgeldregeling 1 moest een werknemer om bepaalde redenen worden ontslagen. Iemand moet dan namelijk worden ontslagen vanwege vermindering of beëindiging van de werkzaamheden, reorganisatie of fusie als gevolg van een door het Ministerie van VWS en/of Ministerie van V&J opgelegde bezuinigings- en of saneringsmaatregel. Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 is helaas een aantal medewerkers ontslagen en zij ontvingen van de werkgevers vervolgens wachtgeldregeling 2. Voor vragen: bel met CNV Info op 030 751 1001.