12 december 2019

Ambulanceverpleegkundigen krijgen meer loon

Na een nieuwe functie-indeling kunnen ambulanceverpleegkundigen in hun salarisperspectief op 14 procent meer loon uitkomen (€4.466). In opdracht van cao-partijen CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland heeft FWG, het Instituut voor functiewaardering in de gezondheidszorg, daarvoor onderzoek uitgevoerd naar de functies in de ambulancesector.

‘Als vakbond hebben wij de roep van ambulanceverpleegkundigen om meer waardering opgepakt’, zegt Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV Zorg & Welzijn. ‘Op onverwachte, acute en kritische momenten moeten zij er staan. Met snel en deskundig handelen verminderen ze leed en letsel. Dit verantwoordelijke werk vraagt steeds meer van de ambulanceverpleegkundigen. Het is belangrijk dat ze erkenning krijgen voor hun werk maar vooral dat ze gehoord worden.’

Teamwork

Het werken in de sector ambulancezorg is teamwork. Het is daarom belangrijk dat iedereen die werkt in de zorg een actuele functieomschrijving krijgt met de daarbij passende waardering. Dit was de reden dat in de huidige cao Ambulancezorg afspraken zijn gemaakt voor een onderzoek naar zeven sleutelfuncties in de sector.

De voorlopige indelingen van het FWG-onderzoek naar de sleutelfuncties zijn: Zorgambulancebegeleider FG 40; Ambulancechauffeur FG 45; Ambulanceverpleegkundige FG 60; Chauffeur zorgambulance FG 35, Uitgiftecentralist (niet verpleegkundige) FG 40; Verpleegkundig centralist FG 50; Zorgambulance verpleegkundige FG 45.

Salarisperspectief behouden

De nieuwe functiewaardering moet nog definitief worden goedgekeurd door de Paritaire Adviesgroep (PAG), bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar cao-partijen hebben nu al afgesproken dat de medewerkers altijd hun huidige salarisperspectief behouden. De invoering van de functiewaardering vindt in 2020 plaats. Bij een hogere indeling wordt deze, met terugwerkende kracht, per 1 januari in het loon doorgevoerd. Actuele informatie en details zijn te vinden op www.fwg.nl/ambulancezorg. Of klik hier voor de veelgestelde vragen.