4 mei 2016

Angst en intimidatie bij Charim leiden tot Kamervragen

Eerder zijn door de ChristenUnie al Kamervragen gesteld over angst en intimidatie bij Charim, maar nu duikt ook de SP in de zaak. Dit naar aanleiding van een door CNV Zorg & Welzijn afgedwongen onderzoek waaruit recent bleek dat bij zorggroep Charim sprake is van sociale onveiligheid en op een aantal plaatsen in de organisatie angst of intimidatie.

SP-Kamerlid Leijten stelt nu vragen en wil ook meer weten over het vertrek van de drie directeuren. Voor werknemers was het onduidelijk waarom zij moesten vertrekken. Dit gaf op de werkvloer onrust en riep vragen op. Staatssecretaris Van Rijn zal met een antwoord moeten komen.

Leijten wil verder onder andere weten hoe het kan dat de schriftelijke evaluatie van de reorganisatie in 2014 positiever uitvalt dan de ervaringen die uit het onderzoek blijken. Het personeel gaf namelijk aan lange tijd in een onzekere, onveilige situatie te hebben verkeerd.

Lees hier het onderzoeksrapport.