28 september 2020

Apothekersassistenten teleurgesteld over gebrek aan erkenning door niet toekennen zorgbonus

Apothekersassistenten en ander apotheekpersoneel komen volgens de regeling van het Ministerie van VWS niet in aanmerking voor de zorgbonus. Het beleid van het mnisterie rond de eenmalige uitkering van een zorgbonus voor zorgpersoneel is en blijft onduidelijk en daarmee demotiverend, zo stellen de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), de Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de vakbonden CNV en FNV. De apotheekassistenten voelen zich miskend en laten dat blijken in een petitie die inmiddels door 11.000 mensen is getekend.

De zorgbonus wordt volgens de regeling van het ministerie toegekend aan zorgverleners die ‘een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet tijdens de eerste golf van de coronacrisis’. Er is een lijst opgesteld met beroepsgroepen die hier volgens het ministerie aan voldoen en een nog langere lijst met beroepsgroepen die niet aan dit criterium zouden voldoen. De apothekersassistenten vallen onder de zogenaamde ‘nee, tenzij’-regeling. Dit betekent dat zij niet in aanmerking komen voor deze bonus, tenzij ze kunnen aantonen een uitzonderlijke prestatie te hebben geleverd. Hoe dat precies moet, is nog niet duidelijk.

Onmisbare rol

De werkgevers-, werknemerspartijen en koepelorganisaties van de apotheeksector zijn gezamenlijk een petitie gestart om het signaal af te geven dat de apothekersassistenten een onmisbare rol hadden en houden in de coronacrisis. Als zorgmedewerkers hadden apothekersassistenten te maken met extra uren en extra taken, maar ook stress en ernstige zorgen om hun gezondheid. Dit vanwege het onbeschermd verlenen van zorg in een omgeving waar zieke en mogelijk besmette mensen komen, die zich in de eerste maanden van de coronacrisis nog niet konden laten testen. Onbeschermd, omdat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen immers zeer schaars waren. Vanwege de laagdrempelige zorg waren alle apotheken gewoon open en hebben zij vanuit het ministerie ook extra zorgtaken op zich gekregen door bijvoorbeeld het ‘Masker 19’-initiatief van VWS om huiselijk geweld tegen te gaan. Dat de apotheekassistenten zich miskend voelen, blijkt uit het feit dat de petitie inmiddels door 11.000 mensen is getekend.

Haaks op werven en behouden

Volgens de vakbonden CNV en FNV is onduidelijk waarom de ene zorgmedewerker wel de bonus krijgt en de andere niet. CNV-bestuurder Albert Spieseke: ‘Het staat ook nog eens haaks op alle inspanningen om mensen voor de zorg te werven èn te behouden.

FNV-bestuurder Henk van Engelen: ‘Het zorgt voor discussies en onrust tussen medewerkers onderling en met hun werkgevers. En dit mag nooit de bedoeling zijn.’

De ‘nee, tenzij’-boodschap is niet motiverend en schiet het doel van deze collectieve bonus ook voorbij. ASKA-bestuurder Arend Bouma namens werkgevers: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat alle apotheekmedewerkers zich gezien en gehoord voelen en vol goede moed zich voorbereiden op het werken tijdens een tweede golf.’