18 december 2019

Arbeidsmarkttafel Jeugdzorg gaat niet praten maar doen

CNV Zorg & Welzijn heeft lange tijd gepleit voor een arbeidsmarkttafel jeugdzorg. In de door ons zwaarbevochten cao is afgesproken dat er zo’n tafel zou komen. Minister de Jonge van VWS heeft de Tweede Kamer daarover een brief gestuurd. We zijn blij dat we samen met sociale partners en de ministeries van VWS en V&J nu ook echt kunnen beginnen. Deze tafel gaat, wat CNV betreft, niet heel veel praten maar vooral DOEN.

Dat doen gaat samen met professionals in de sector jeugdzorg. Wij gaan ze zeer nadrukkelijk betrekken bij het aanpakken van de problemen in de sector. We zijn van plan, samen met hen, concrete plannen te maken en uit te voeren om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen, de werkdruk te verlagen, de instroom van nieuwe werknemers op pijl te houden en de huidige zorgwerkers te behouden.

CNV Zorg & Welzijn blijft werkgevers en de ministeries aanspreken op hun bijdragen (ook in financiële zin). Maar we zien deze stap wel als positieve ontwikkeling om iets te doen aan de problemen van de arbeidsmarkt in de jeugdzorg.