16 december 2015

Besluit nieuwe invoeringsdatum Functieboek Jeugdzorg

Het nieuwe functieboek Jeugdzorg is nog niet in alle organisaties ingevoerd. Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg heeft daarom besloten om de datum waarop alle werkgevers het nieuwe functieboek ingevoerd moeten hebben, te verlengen van 1 januari 2016 naar 1 september 2016.

Door deze verlenging worden organisaties in staat gesteld om samen met de OR samen te werken aan een zorgvuldige invoering van het nieuwe functieboek. Het OAJ adviseert de organisaties die nog niet zijn gestart met het invoeringstraject met klem om hier snel mee te beginnen, gelet op de tijd die daarvoor nodig is. Organisaties kunnen daarbij het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal gebruiken, te vinden op de website van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg.