20 april 2016

Bezuinigingen kabinet maken gehandicaptenzorg onveiliger

Staatssecretaris Van Rijn moet de geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg direct van tafel halen. Door de bezuinigingen vergroot hij de onveiligheid van cliënten en medewerkers. De geplande bezuiniging van 175 miljoen op de gehandicaptenzorg zal volgens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) leiden tot een verlies van 3500 banen waardoor de groepsgrootte zal toenemen. Dit leidt tot grotere veiligheidsrisico’s.

Het gevaar dat cliënten, mede-cliënten en medewerkers vaker in onveilige situaties terecht zullen komen is een reëel probleem. CNV Zorg & Welzijn peilde vorig jaar de situatie voor de bezuinigingen en dat leverde al een schokkend beeld op. Op dit moment voelt 30 procent van de medewerkers in de gehandicaptenzorg zich al onveilig op het werk en ervaart 56 procent dat de agressie de laatste tijd is toegenomen. Verder blijkt dat 88 procent weleens met fysieke agressie van cliënten te maken heeft gehad. ‘Minder banen betekent grotere groepen en dat zorgt voor een hoger risico, zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. ‘Er is door instellingen veel geïnvesteerd in het thema veiligheid, maar dat wordt door deze geplande bezuinigingen volledig teniet gedaan. Het kan niet zo zijn dat staatssecretaris Van Rijn de veiligheid van cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg op het spel zet. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat de staatssecretaris de bezuinigingen van tafel haalt.’

Oplossingen

Naast het terugdraaien van bezuinigingen pleit CNV Zorg & Welzijn voor het aanstellen van veiligheidscoaches op de werkvloer. Een veiligheidscoach staat in contact met cliënten en collega’s en zorgt ervoor dat veiligheidsbeleid daadwerkelijk op de werkvloer kan worden toegepast.