27 december 2018

‘Binnen een dag moest het ziekenhuis leeg zijn’

foto: Evert Elzinga

En dan opeens houdt het op. MC Slotervaart is failliet en gaat dicht. Er komt geen doorstart. Honderden werknemers van het ziekenhuis kregen dit nieuws in november te horen. Hoe kwam dit op hen over? En hoe nu verder? Enkele ontslagen medewerkers in de december-editie van MijnVakbond aan het woord.

 Sinds 1985 werkte ze in het Amsterdamse ziekenhuis, eerst op de crèche en later in andere administratieve functies. Haar naam zegt ze liever niet, met het oog op de toekomst. Maar de 55-jarige vrouw, lid van CNV Zorg & Welzijn, hield van haar baan. ‘Het was veelzijdig werk. Ik had veel contact met mensen en een goede band met mijn collega’s.’ Dat was het leuke aan Slotervaart, vertelt ze. ‘Iedereen was gelijk, er was geen onderscheid onder het personeel. Van artsen tot schoonmakers, iedereen groette elkaar altijd, we noemden elkaar bij de voornaam. Dat was fijn, dienkorte lijnen.’

Idioot snel

Het hele proces rondom het faillissement in oktober ging vooral erg snel, vertelt de administratief medewerker. ‘In juli was er een bijeenkomst dat het niet goed ging, maar dat er gezonde hoop was dat alles op z’n pootjes terecht zou komen. Maar telkens vernamen we in de media dat het anders zat. Dat zorgde voor rumoer.’ Iedereen schrok dan ook erg toen bekend werd dat het ziekenhuis moest sluiten, vertelt ze. ‘Het ging idioot snel. Ik hoorde dat ik ontslagen werd en twee minuten later was ik weer aan het werk.’ Afspraken van cliënten moesten worden afgezegd door het sluiten van de Intensive Care en de Eerste Hulp. ‘Binnen een dag moest het ziekenhuis leeg zijn.’

Ook een medisch specialist, lid van dezelfde bond, wil zijn verhaal vertellen. ‘Ik begon er in 1977 als co-assistent, vertrok tussendoor naar andere ziekenhuizen en kwam in 2004 als medisch specialist terug bij MC Slotervaart. Ik was van plan om over twee jaar met pensioen te gaan, ik ben nu 63.’ Op de dag van het nieuws over het uitstel van betaling, 23 oktober, was hij vrij. Hij besloot naar het ziekenhuis te gaan en collega’s te ondersteunen. ‘Ik heb nog een operatie verricht en daarna werd er gezegd dat er niemand meer geopereerd mocht worden.’

Modernste ziekenhuis Europa

Het gemeentelijke Slotervaartziekenhuis werd op 21 juni 1976 geopend en was op dat moment het modernste ziekenhuis van Europa. Het ziekenhuis was gespecialiseerd in geriatrie en reumatologie. Na een privatisering en overname, werd het ziekenhuis in 2013 eigendom van de MC Groep van zorgondernemer Loek de Winter, waar ook de IJsselmeerziekenhuizen (vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk) onder vallen. De financiële problemen die er toen al waren, bleven voor onrust zorgen.

Op 25 oktober is het faillissement van MC Groep uitgesproken door de rechtbank. Voor enkele locaties van het IJsselmeerziekenhuis is een overnamekandidaat. MC Slotervaart sluit definitief. Een dag later, op 26 oktober, waren alle aanwezige patiënten naar andere ziekenhuizen of zorgvoorzieningen verhuisd.

Eerder ingrijpen

Een faillissement is erg ingrijpend, legt Joost Veldt uit. Hij is cao-onderhandelaar namens CNV Zorg & Welzijn. ‘Je raakt je baan kwijt en de plek waar je misschien al jaren werkt. Het UWV zorgt de eerste weken dat je inkomen houdt, maar mensen die uren voor hun levensfasebudget hebben opgespaard om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan, zijn dit allemaal kwijt. Alleen de verlofuren van dit jaar zijn er nog.’ Het is lastig om dit in een cao op te vangen, aldus Veldt. ‘Daarom willen we dat faillissementen altijd moeten worden voorkomen. Het ministerie moet bijvoorbeeld al eerder ingrijpen als er problemen zijn, om een overname voor faillissement te regelen en de landing zo zacht mogelijk te laten zijn. Dat is in het belang van de patiënt én de medewerkers.’

Spookziekenhuis

Eind november is de administratief medewerker nog aan het werk. ‘We moeten informatie en dossiers doorsturen naar andere ziekenhuizen.’ MC Slotervaart is dan zo goed als leeg. ‘Het is heel raar, het is zo rustig. Het lijkt wel een soort spookziekenhuis.’ Ze is begonnen met het maken van haar cv, iets wat ze al jaren niet meer gedaan heeft. ‘Begin december is mijn laatste werkdag, en ga ik WW aanvragen.’

Ook de medisch specialist is aangeslagen. ‘Het is heel naar om van de ene op de andere dag opeens je baan, je inkomen en je fysieke werkplek te verliezen.’ Vooral de snelheid waarin alles gebeurt, grijpt hem aan. Hij had graag gezien dat er langzaam werd afgebouwd tot een sluiting van het ziekenhuis. ‘Ik voel me als een stuk oud vuil aan de kant gezet. Het is stuitend dat het allemaal zo snel moest gebeuren. En er is geen sociaal plan. Niets.’ Komend jaar wil hij proberen om nog werk te vinden, ‘om zo op een plezierige manier mijn carrière af te sluiten. Maar er zijn niet veel vacatures voor medisch specialisten van mijn leeftijd.’

Afscheidsfeest

De gang van zaken is wrang, zegt ook Veldt. ‘Voordat een faillissement plaatsvindt, werken mensen juist vaak veel en is er weinig ruimte voor verlof.’ De bondsbestuurder hoopt dat veel medewerkers snel weer werk vinden en dat ook de regionale zorgaanbieders hierover meedenken. ‘Er is veel vraag naar zorgpersoneel, maar in het ziekenhuis werken ook veel andere werknemers. Van hen zal waarschijnlijk ook een groep in de WW belanden.’ CNV Zorg & Welzijn biedt met Sterk in je werk zorgwerknemers gratis loopbaangesprekken aan.

Inmiddels is er een initiatief gestart om geld in te zamelen voor een afscheidsfeest van MC Slotervaart. De administratief medewerker overweegt om te gaan. ‘Het wordt vast mooi, maar ook verdrietig.’

 tekst: Meike Bergwerff