26 april 2019

Bonden stellen ultimatum over investeringen jeugdzorg

foto: Bert Beelen

Het is tijd om de fouten te herstellen, de schade te repareren en te investeren in de toekomst van de jeugdzorg. Dat stellen CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn in een gisteren verstuurd ultimatum aan minister De Jonge (VWS).

De bonden willen een sector waarin verantwoord kan worden gewerkt met passende arbeidsvoorwaarden. Benodigd daarvoor is dat gemeenten structureel €750 miljoen (het terugdraaien van de bezuiniging van 450 miljoen op jeugdzorg en 300 miljoen voor de toename van de vraag naar jeugdzorg) krijgen om de tekorten op te lossen en de sector Jeugdzorg weer gezond te maken. Eis is wel dat de gelden geoormerkt worden en alleen bestemd zijn voor jeugdzorg, en door gemeenten niet aan andere zaken mogen worden besteed.

Uit het slop

Daarnaast is een financiële impuls van eenmalig €200 miljoen euro nodig voor de arbeidsmarkt, om de sector uit het slop te halen.  Ook dit bedrag moet geoormerkt zijn en rechtstreeks te beschikking komen van werknemers en werkgevers in het arbeidsmarktfonds FCB.

Bedreiging

Met de toezegging van een ‘schrapdag’ wordt weliswaar tegemoetgekomen aan de eis voor het verlagen van de werkdruk door minder administratie, maar de bonden vinden dat de budgetten voor de jeugdzorg nog altijd te kort schieten. Het stagneren van de cao-onderhandeling wordt gezien als de meest recente bedreiging voor de sector. Hierdoor komen afspraken over zaken als loonsverhoging en maatregelen die kunnen leiden tot minder werkdruk en behoud van werknemers niet van de grond. Dat is niet toelaatbaat voor een beroepsgroep met zo’n grote maatschappelijke waarde.

Gaat de minister niet voor 1 juni 2019 akkoord met de eisen van de jeugdzorgwerkers, dan volgen er acties.