6 september 2019

Bonden zetten maandag in op verdwijnen Wet Big 2

Komende maandag spreken de bonden met Rinnooy Kan, die door minister Bruins is aangesteld om een oplossing te verkennen voor de situatie rond BIG 2 en de beroepsprofielen. Gisteren hebben de betrokken werknemersorganisaties ter voorbereiding op het gesprek met Rinnooy Kan standpunten uitgewisseld. CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn zijn het eens over de weg die nu gevolgd moet worden. Dat betekent dat wij komende maandag ons sterk gaan maken voor de volgende punten:

– Het wetsvoorstel BIG 2 van tafel.
– Dat houdt ook in dat de bijbehorende beroepsprofielen van verpleegkundige en regieverpleegkundige verdwijnen.
– Afspraken maken over de ontwikkeling van het verpleegkundig vak zijn van het allergrootste belang. Opleiden en ontwikkelen hoort daarbij, maar zeker ook het op juiste waarde schatten van de ervaring van professionals. Deze afspraken horen echter niet in een wet thuis, ze moeten door het werkveld zelf worden gemaakt.
– Over invulling van functies wordt gesproken op branche- en instellingsniveau met de betrokkenen zelf. Niet óver mensen praten, maar mét mensen. Op basis van ontwikkelingen in de praktijk, waarbij ervaring en vervolgopleidingen meetellen en de waarde van de in-service opleiding wordt erkend.
– Er dient een onafhankelijk kwaliteitsregister te komen.
– Investeren in het verpleegkundig vak moet ook financieel ondersteund worden. Het dient niet ten koste te gaan van de loonruimte, de bestaande scholingspotten of de portemonnee van de medewerker zelf.
– Geen overhaaste of halfbakken besluiten. Onrust draagt niet bij aan oplossingen voor de grote problemen in de sector: personeelstekorten en de werkdruk. Hiervoor is het nodig dat het vak van verpleegkundige aantrekkelijk is en blijft.

Wij gaan ervan uit dat we met deze standpunten de discussie over de beroepsdifferentiatie de goede kant op kunnen krijgen en professionals weer de regie kunnen krijgen over de ontwikkeling van hun eigen vak.