2 maart 2017

Brandbrief CNV over beroepscode jeugdwerk

De nieuwe beroepscode voor jeugdwerkers is teveel gefocust op juridische aspecten waarmee de ethische richtlijnen onder druk staan, dat schrijft de ethische commissie Jeugdzorg van CNV Zorg & Welzijn in een brandbrief aan Jeugdzorg Nederland en Beroepsvereniging BPSW.

Brandbrief CNV over beroepscode jeugdwerk

Er is een nieuwe beroepscode in ontwikkeling voor de werknemers betrokken bij jeugdwerk. We moeten voorkomen dat bij een afweging over de juiste zorg de weegschaal doorslaat naar de juridische kant. Om het belang van de cliënt voorop te stellen moet een jeugdwerker autonoom kunnen handelen. Dit vindt uiteraard altijd plaats binnen het wettelijk kader maar dit kan ook botsen met beroepswaarden en normen.

Morele afweging
Die morele afweging moet een jeugdwerker kunnen blijven maken, omdat juist in dit werk de vertrouwensband tussen jeugdwerker en cliënt enorm belangrijk is. De commissie Ethiek Jeugdzorg van CNV Zorg & Welzijn wil daarom een beroepscode houden die vanuit ethisch oogpunt is benaderd in het belang van duizenden jeugdwerkers en mensen die de beste jeugdzorg nodig hebben. Lees hier de volledige brandbrief.

gesprek jeugdzorg met ouder