18 januari 2017

Brief CNV aan Van Rijn: ‘Ontslagstop én investeringen in ouderenzorg’

CNV Zorg & Welzijn wil dat de 100 miljoen euro die extra wordt uitgetrokken voor ouderenzorg direct wordt besteed. Aan werkgelegenheid voor medewerkers die nu in de ouderenzorg werken én voor medewerkers die vandaag de dag nog steeds hun baan verliezen in de ouderenzorg. Dat staat in de brief die voorzitter Suzanne Kruizinga naar staatssecretaris Van Rijn heeft gestuurd. Een ontslagstop en investeringen in de huidige medewerkers leiden tot stabiliteit en zekerheid in een sector die daaraan dringend behoefte heeft.

Doordat er de afgelopen jaren een gebrek aan een langere termijnvisie op ouderenzorg is geweest bij onder andere de werkgevers zijn er in de VVT-sector 22.000 banen verloren gegaan, zo staat in de brief. Volgens de prognoses van het UWV vermindert het aantal banen tot en met 2017 met ruim 34.000 banen. Maar naast de vele ontslagen is er nog een trend te zien de afgelopen jaren. Vanaf 2013 is er niet geïnvesteerd in het zittend personeel. Ter verduidelijking: hiermee wordt niet een eventuele verhoging van het salaris bedoeld, maar een echte investering. En dat moet anders, zo stelt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. Hoe? Lees hier de hele brief aan de staatssecretaris. CNV Zorg & Welzijn wil niet dat er paniekvoetbal gespeeld gaat worden. De uitspraak van werkgevers over het aantrekken van zorgmedewerkers uit het buitenland en het inkorten van de zorgopleidingen is niet alleen onverstandig, maar ook schadelijk als dat niet gekoppeld is aan een visie op ouderenzorg.

Extra geld is een begin

Kruizinga zei vorige week al: ‘Natuurlijk is 100 miljoen euro onvoldoende om structureel de ouderenzorg te verbeteren en dat weten alle partijen die dit manifest hebben omarmd ook. Zij zullen zich daarom voor de verkiezingen moeten uitspreken over hun plannen met de ouderenzorg. CNV Zorg & Welzijn wil het welbevinden van ouderen centraal zetten en daarvoor is een mix van functies op alle niveaus noodzakelijk en stabiliteit door in te zetten op ontwikkeling en waardering van medewerkers, ook in de komende jaren. Ik wil dat mensen die in de ouderenzorg werken trots zijn en blijven op het werk dat zij doen.’