22 februari 2017

Brief jeugdzorg aan politiek: ‘Help bij problemen’

Jeugdhulporganisaties zijn ontevreden over de zorg die gemeenten organiseren voor kinderen. CNV Zorg & Welzijn wil meer aandacht voor werkdruk.

De ontevredenheid wordt beschreven in een gezamenlijke brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De hulp zou, na de decentralisatie, integraal worden, toegankelijk en dicht bij het kind, staat in de brief te lezen. ‘Meer preventie, slimmere samenwerking en een einde aan verkokering en perverse prikkels omdat alle jeugdhulpvormen nu onder één opdrachtgever vallen: de gemeente.
Van dat ideaal zien we twee jaar na de decentralisatie helaas nog te weinig terug. Wel zien we dat er gestuurd wordt op systemen, geld en controle. Te veel tijd en energie, en dus ook geld, gaan naar randzaken.’

CNV Zorg & Welzijn herkent veel van wat in de brief staat, maar betreurt het wel dat er geen aandacht is voor de werkdruk bij de werknemers. Die is op dit moment veel te hoog. De werkdruk wordt niet alleen veroorzaakt door administratieve druk, maar bijvoorbeeld ook door het aantal zaken dat een werknemer moet behandelen en de complexiteit daarvan.

CNV Zorg & Welzijn is onderdeel van het project “KwaliTIJD voor het kind”, waarin aandacht wordt gevraagd voor de buitengewone hoge werkdruk waar jeugdzorgwerkers mee te maken hebben. Onlangs werd de hoge werkdruk nog via een petitie onder de aandacht gebracht van jeugdzorgleiding en organisatie. Werkdruk staat bij CNV Zorg & Welzijn hoog op de agenda bij de cao-onderhandelingen.