8 oktober 2019

Cao-acties ziekenhuizen: NVZ beweegt niet

Aan de cao-tafel beweegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) nauwelijks, maar daarbuiten maakt ze rare sprongen. Terwijl de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV, FBZ en NU’91 nog vorige week de NVZ lieten weten dat een akkoord voor een Cao Ziekenhuizen binnen handbereik lag, als ze de eenmalige uitkering in hun voorstel om zou zetten in een structurele verbetering, doet de NVZ nu pogingen hun cao-voorstel langs andere wegen te verkopen.

NVZ maakt OR deel van conflict
NVZ deed afgelopen week via de ziekenhuiswerkgevers een poging om de ondernemingsraden (OR) voor haar karretje te spannen en daarmee onderdeel te maken van een conflict aan de cao-tafel. De NVZ probeert bij de OR’en draagvlak te krijgen voor haar eenzijdig ingestoken verhaal. Veel ziekenhuiswerknemers laten merken daar ontzettend boos over te zijn. Het lijkt erop dat de NVZ tegen al die duizenden medewerkers die actievoeren zegt: we leggen het nog wel een keer uit. Maar werknemers in de zorg voeren niet zomaar actie. Ze snappen heel goed waar het om gaat. De bonden nemen de zorgen en wensen van de vele tienduizenden werknemers die al maanden actievoeren voor een goede cao uiterst serieus. Het wordt tijd dat de NVZ dat ook gaat doen.

Terug naar onderhandelingstafel
De NVZ verzocht de besturen van de vakbonden om hun cao-voorstel neutraal aan de leden voor te leggen. De bonden vinden het beschamend dat een werkgeversorganisatie probeert te dicteren hoe de bonden moeten omgaan met hun achterban. ‘We roepen de NVZ op om samen met onze cao-onderhandelaars terug te keren naar de onderhandelingstafel, dat is de enige juiste plek waar het overleg over een nieuwe cao kan plaatsvinden’, aldus de gezamenlijke bonden in een reactie.

De bal ligt bij NVZ
Het is echt de allerhoogste tijd dat de ziekenhuiswerkgevers de vakbonden en de 200.000 ziekenhuiswerknemers serieus nemen. Een goede cao is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe werknemers en het behoud van de huidige werknemers. Alleen daarmee kunnen we werkdruk hanteerbaar houden en kwaliteit van zorg blijven garanderen. De cao-acties overal in het land gaan deze week door. Deze week komen maar liefst 20.000 werknemers in actie bij elf ziekenhuizen. Daarna staan nog meer actiecomités klaar.
Later deze week maken de vakbonden de serie zondagsdiensten voor volgende week bekend. Dan wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het een zondag is. Ingeroosterde werknemers zijn aanwezig. Operatiekamers, poli’s en andere afdelingen sluiten hun deuren, maar de spoedeisende zorg gaat altijd door, zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt.

Klik hier voor een brief van de bonden aan NVZ