8 juli 2019

Cao-akkoord voor werknemers GGZ Nederland

CNV heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe cao voor alle werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. In de komende 2,5 jaar stijgen de salarissen met 8,3% en krijgen alle medewerkers een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (naar rato aantal uren dienstverband). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de vergoedingen voor leerlingen en stagiaires.

“De loonstijging is een blijk van waardering voor de werknemers die deze sector draaiende houden en zich inzetten voor de zorg aan kwetsbare mensen”, zegt CNV-bestuurder Joost Veldt. “Dit onderhandelingsresultaat is broodnodig om de werknemers in de GGZ te behouden.”

Meer salaris

De nieuwe cao loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 november 2021. De salarissen gaan in die periode stapsgewijs omhoog: 3% per 1 oktober 2019, 3% per 1 augustus 2020, 2,1% per 1 juni 2021. Daarnaast krijgen werknemers eenmalig €500,- bruto per 1 november 2021 (op fulltime basis, naar rato dienstverband). De beloning van leerlingen en medewerkers in opleiding gaat ook omhoog. Er is bovendien afgesproken dat functionele scholing in de vorm van e-learning in werktijd valt.

Instroom en behoud

CNV vindt het belangrijk dat er een onderhandelingsresultaat ligt omdat de GGZ aantrekkelijk moet zijn voor nieuwe instroom van medewerkers. Tegelijk moeten ook de huidige medewerkers behouden blijven want veel mensen verlaten de sector en het ziekteverzuim is hoog. “Onze leden zeggen niet voor niets dat het kei- en keihard nodig is om mensen in de sector te behouden de komende jaren. We moeten dan wel zorgen dat ze het kunnen volhouden. Door goed personeelsbeleid, gericht op ontwikkeling van medewerkers en het voorkomen van uitval en ziekteverzuim”, aldus Joost Veldt van CNV.

Voor de nieuwe cao een feit is, is eerst de instemming van de vakbondsleden nodig. De vakbonden leggen het akkoord deze zomer voor aan de leden.