7 maart 2019

cao Fokus

CNV Zorg & Welzijn heeft aan jullie werkgever doorgegeven dat de overgrote meerderheid het cao-bod heeft geaccepteerd. Nu moet de fine tuning nog komen. Dat wil zeggen dat wij de aanpassingen in de teksten van de cao nu goed verwoord willen zien. Ons voorstel was om dit in maart af te handelen. Helaas wordt dat april. Dit omdat een gezamenlijke datum in maart niet mogelijk bleek. CNV zal er alles aan doen om dit zo spoedig mogelijk af te ronden.

Brief herwaardering

Uit de stemming is wel gebleken dat er behoefte aan is dat de herwaardering nu eens wordt afgerond. Ondanks dat jullie als leden vóór hebben gestemd, is duidelijk uit de stemverklaringen gebleken dat de herwaardering een hot item is. CNV kan dit onderschrijven. Ook wij vinden dit proces veel te lang duren. Immers er is door Fokus meerdere malen beloofd dat dit afgerond zou worden. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Daarom hebben CNV en FNV een gezamenlijke brief gestuurd, waarin wij aangeven dat het nu tijd is om te komen tot een concrete datum.  Ook eventuele vergoedingen moeten in de afronding worden meegenomen. Destijds zijn die afgeschaft, omdat een ieder dezelfde taak zou krijgen. In de praktijk loopt dit anders. Dus bij de afronding van de herwaardering moeten alle aspecten geëvalueerd worden. Mocht er geen concrete datum komen, dan zullen wij volop hierop in gaan zetten. Dit hebben wij Fokus laten weten.
Zodra wij het eens zijn over de teksten van de cao, zullen wij jullie hierover informeren.

Jaarvergadering Ondernemingsraad

CNV en FNV zijn door de ondernemingsraad uitgenodigd voor de jaarvergadering op 25 maart. Wij zijn daar dan ook. Dus mocht je nog vragen hebben over de cao FOKUS, dan kun je ons daar bevragen. Uiteraard mag je ook vragen stellen die niets met de cao te maken hebben.

Praat mee over de inhoud van de cao

Er is nog plaats in onze landelijke groep Fokus. Dan praat je mee over de inhoud van de cao, maar ook over andere zaken aangaande Fokus. Heb je interesse? Neem dan contact met mij op: 0651244016.