12 februari 2018

Cao-inzet van NFU van tafel

cao app gehandicaptenzorg

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie, gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. Het uitgangspunt daarbij is verbetering om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Wij hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de umc’s niet terug te vinden. De werknemersorganisaties kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM zijn onwenselijk, omdat ze kunnen leiden tot willekeur.

Waar kiezen wij voor?

– Een loonstijging van 3,5%
– Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.
– Opleiden en ontwikkelen als recht.
– Aanpakken van de werkdruk.

De werkgever kiest vooral voor een inzet gericht op:

– Maatwerk
– Uitspelen van jong/oud.
– Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.
– Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

Vervolg onderhandelingen op 14 maart

De werkgevers hebben ingezien dat zij de werknemersorganisaties onvoldoende hebben kunnen overtuigen van een gezamenlijk ambitieniveau. Dat heeft ertoe geleid dat zij hun huidige inzetbrief van tafel halen. Zij zullen met een nieuwe meer concrete inzet komen waaruit meer ambitie spreekt.
Hiervoor zeggen zij tijd nodig te hebben. Dat betekent dat het overleg van 21 februari a.s. geen doorgang kan vinden. De onderhandelingen zullen worden vervolgd op 14 maart.