15 februari 2019

Cao Kraamzorg 2018-2019 algemeen verbindend verklaard

Goed nieuws! De Minister van SZW heeft de cao Kraamzorg 2018-2019  tot algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat álle werkgevers in de kraamzorgsector, dus ook die  niet zijn aangesloten bij Bo Geboortezorg, de cao voortaan moeten toepassen. CNV Zorg en Welzijn is erg blij met de zogeheten Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), omdat deze bijdraagt aan rust en een gelijk speelveld voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden in de sector.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 februari 2019 en in werking getreden op 15 februari 2019. De AVV loopt t/m 31 december 2019 en vervalt dan van rechtswege.

Cao teruglezen?

Wil je de cao waar voortaan alle werkgevers binnen de sector zich aan moeten houden, nog eens teruglezen? Klik dan hier.