10 maart 2020

Cao-kraamzorg onderhandelingen: nog geen resultaten

Donderdag 5 maart hebben werkgevers opnieuw een samengesteld voorstel gedaan voor een nieuwe Cao-kraamzorg voor 1 jaar. 2,75% loonsverhoging met daarnaast onder meer een vermindering van de reiskostenvergoeding naar 19 cent/km, als uitruil tegen een verbetering van wachtdienst. CNV Zorg & Welzijn en collega bonden hebben aangegeven dat hiervoor geen draagvlak is.
Bij vorige Cao-kraamzorg onderhandelingen is een afbouwregeling van de reiskostenvergoeding door de achterbannen van de bonden ook al afgewezen. Kortom, de onderhandelingen zijn vooralsnog zonder resultaten.

Financiële problemen en onzekerheid
Vele kraamzorgrganisaties (75%) hebben zich gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanwege problemen in te maken afpraken en bekostiging van zorgverlening met de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen een hoger tarief met aanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief. Hierin moet een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag liggen.

Werkgevers tonen aan dat het financieel moeilijk is om de zorgverlening bekostigd te krijgen, laat staan in aanmerking te komen voor max-max tarieven bij zorgverzekeraars. Hierdoor zijn er grote financiële problemen bij werkgevers. Op dit moment van schrijven is er ook nog geen inzicht in de uitkomsten van NZa onderzoek, wat inzicht moet geven in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De onzekerheid is heel groot onder de medewerkers bij kraamzorgorganisaties in financiële problemen.

Hoe verder?
Een cao waarin goede arbeidsvoorwaarden worden afgesproken en waar de kraamzorgmedewerkers een salarisverhoging krijgen, kost geld. In een sector waarin verlies wordt gedraaid is een verbetering van arbeidsvoorwaarden geen makkelijke opgave. Maar wat CNV Zorg & Welzijn betreft mag de rekening niet gelegd worden bij jou en je collega’s.
Alle vakbonden en werkgevers vinden het belangrijk dat we in overleg blijven. Zeker op momenten dat gegevens beschikbaar komen over branchecijfers mede gerelateerd naar functies, uitkomsten NZa onderzoek en tarieven, gaan we met elkaar aan de onderhandelingstafel. Wordt dus vervolgd.