19 februari 2016

CAO-onderhandelingen Kinderopvang voorlopig vastgelopen

CNV, FNV en de Unie hebben op 18 februari voor de vierde keer overlegd over een nieuwe CAO Kinderopvang. De huidige cao liep af op 1 januari 2016.

Omdat het magere jaren zijn geweest voor werknemers in de kinderopvang met minimale loonontwikkeling, wordt het nu tijd om een keer een stap van waardering te zetten voor alle werknemers in deze branche. Werknemers hebben, ondanks de bezuinigingen die op hen zijn afgekomen, toch met hart en ziel doorgewerkt voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. De onderhandelingen hebben in de eindfase geleid tot een eindbod van werkgevers. Dat ziet er als volgt uit:

– Looptijd 18 maanden tot 1 juli 2017
– Op 1 juli 2016 1% loonsverhoging en op 1 april 1.4% loonsverhoging. Daarbij wordt door de werkgevers meer flexibiliteit gevraagd van de werknemers, ruime omschrijving van de taakuren op de groep en wordt de stagevergoeding een “Kan”bepaling, dus geen verplichting. En kunnen de bonden geen dwingende afspraken maken dat werknemers meer invloed op hun werktijden hebben door bijv. het zelfroosteren in te voeren.

Al met al een uiterst zuinig bod, dat de bonden op 8 februari hebben afgewezen. De werkgevers hebben vervolgens om uitstel gevraagd en proberen nu bij hun leden meer ruimte te krijgen, om zo een ruimhartiger aanbod te doen aan de bonden.

CNV Zorg & Welzijn blijft hopen er weer opnieuw onderhandelingen komen, die zullen leiden tot een CAO. Wat ons betreft begint de tijd te dringen. Want iedere maand dat het langer duurt, is een maand teveel.

Het kan zijn dat we onze leden gaan vragen om druk uit te oefenen om duidelijk te maken dat de kwaliteit in de kinderopvang begint met goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Jullie hebben je bijdrage aan de economische crisis in de afgelopen jaren wel geleverd.

Lizelotte Smits
Bestuurder CNV Zorg&Welzijn