22 mei 2019

Cao-overleg gehandicaptenzorg: Krachten bundelen voor meer geld

CNV Zorg & Welzijn heeft eerder deze maand overlegd met werkgevers en andere bonden over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg. We hebben gekeken hoe we gezamenlijk, werkgevers én werknemers, kunnen optrekken naar de politiek om te proberen meer geld voor de gehandicaptenzorg te krijgen.

Daarnaast blijft de arbeidsmarktproblematiek onze grootste uitdaging. Vooral hoe we nieuwe mensen kunnen vinden en hoe we zittende medewerkers kunnen behouden. Dat moeten en willen we gezamenlijk aanpakken.

Verder overleggen we over de aanpak van werkdruk, duurzame inzetbaarheid (hoe houd ik het vol?), grotere contracten en dienstroosters en arbeidstijden.

Het volgende overleg vindt plaats op 6 juni. Hopelijk kunnen we dan ook concreter worden over beloning en waardering. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. Mocht je tussentijds vragen of opmerkingen hebben, stuur die dan aan de onderhandelaar namens CNV Zorg & Welzijn: Aaldert Mellema: A.Mellema@cnv.nl.