24 januari 2017

Cao-overleg GGZ van start

Het cao-overleg in de GGZ is gestart. We hebben gezamenlijk een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende ronden. CNV Zorg & Welzijn heeft samen met de andere bonden voorstellen neergelegd en wij hebben de werkgevers gevraagd om meer verdieping aan te brengen op de voor hen belangrijke thema’s, te weten vermindering van administratieve lasten en meer maatwerk voor werkgevers en werknemers.

Voor CNV Zorg & Welzijn geldt dat er, naast afspraken over loon en vergoedingen, vooral afspraken moeten worden gemaakt over vermindering van de (administratieve) werkdruk, het aantrekken van nieuw en jong personeel én het verbeteren van duurzame inzetbaarheid (kunnen doorwerken tot je pensioen) in de branche.

Maatwerk

Wij vinden het buitengewoon interessant om te kijken of er voor individuele medewerkers maatwerkafspraken mogelijk zijn, bijvoorbeeld in een individueel keuzebudget. Lees hier onze inzet.