24 september 2015

CAO Sanquin in beweging

CNV heeft samen met FNV na lang onderhandelen een akkoord bereikt voor de CAO Sanquin. De CAO ontwikkelt zich in een nieuwe richting, maar volgt in de basis de CAO Ziekenhuizen. Kortom, een CAO in beweging.

Het akkoord is heel helder: “Partijen spreken af de CAO Ziekenhuizen te volgen behoudens de navolgende punten”. Deze afspraak heeft een dubbele boodschap welke in de bijeenkomsten met de achterban op alle locaties al ter sprake kwam. De vakbonden hebben ingezet op het overnemen van de CAO Ziekenhuizen en Sanquin wilde een eigen CAO.

Pas na meerdere overleggen kwam Sanquin over de brug en besloot toch de CAO Ziekenhuizen te volgen. De discussie ging vervolgens over welke onderwerpen er aanpassing behoefden. De looptijd en loon was hierbij een van de hete hangijzers. De looptijd is uiteindelijk gelijk gebleven en de structurele loonsverhoging is aan het einde van de looptijd gelijk. De structurele loonsverhoging is geen 2 keer 1,5 procent, maar 3 keer 1 procent. De laatste verhoging is wel op de einddatum van de CAO Sanquin.

De eenmalige uitkering in de CAO ziekenhuizen is tevens afgesproken in de CAO Sanquin, alleen is dit een brutobedrag geworden in plaats van een percentage. Dit heeft een gunstig effect voor de werknemers in de lagere en gemiddelde  loonschalen.

Om het resultaat toe te lichten organiseren CNV en FNV bijeenkomsten op:

12 oktober om 10.00u in Amsterdam Plesmanlaan 125
12 oktober om 15.00u in Groningen, Hanzeplein 1
14 oktober om 9:30u in Nijmegen, Geergrote plein zuid 34