8 augustus 2017

Cao VVT nu algemeen verbindend: meer loon, minder werkdruk

De cao VVT die vorig jaar oktober is afgesloten is nu ook algemeen verbindend verklaard. Dat houdt in dat alle werkgevers in de VVT-sector zich eraan moeten houden. Goed nieuws, want de werknemers gaan er qua loon op vooruit.

De cao heeft een looptijd van twee jaar met daarin een structurele loonsverhoging van ruim 4 procent. Deels door de eindejaarsuitkering die nu 5,7 procent is geleidelijk te verhogen naar een volledige dertiende maand van 8,33 procent. Ook hebben VVT’ers al twee loonsverhogingen ontvangen: 0,65 procent in oktober vorig jaar en afgelopen juli 1 procent. Ook is er twee keer een eenmalige uitkering geweest.

Andere hoofdpunten in de cao VVT

  • Meer invloed op je eigen werktijden en dienstroosters
  • ORT: per januari 2017 ook ORT over vakantie en verlofdagen
  • ORT: Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen
  • ORT Verlof: begrafenissen, (tand)artsbezoek, huwelijken (buitengewoon verlof) terug in de cao in ruil voor verlofuren
  • Minder werkdruk: aanpak van overbodige administratieve lasten
  • Minder regeldruk: door het organiseren van schrapsessies

Speciale app

Er is ook een app van de cao VVT gelanceerd. Alle informatie uit de cao VVT 2016-2018 is hier dankzij ActiZ en o.a. CNV Zorg & Welzijn overzichtelijk per onderwerp te bekijken. Bekijk veelgestelde vragen en handige info over jouw arbeidsvoorwaarden. Heb je toch nog vragen? Dan kun je altijd bij ons terecht via https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/service/contact/