14 mei 2020

Chief Nursing Officer: ‘Inspraak zorgprofessionals bij opstarten niet-coronazorg onontbeerlijk’

‘De mogelijkheden om de covid-zorg en reguliere zorg naast elkaar te bieden, worden begrensd, geeft Chief Nursing Officer prof. dr. Bianca Buurman aan in haar advies aan het ministerie van VWS.

Volgens haar komt dat door ‘de daadwerkelijke inzetbaarheid van verzorgenden en verpleegkundigen enerzijds en triage en het vergroten van de patiëntgebonden tijd anderzijds. Terwijl voor de borging van kwaliteit van zorg én werken de inzichten van verpleegkundigen en verzorgenden onontbeerlijk zijn.

Het stuk is daarmee volkomen in lijn met de waarschuwing die CNV Zorg & welzijn al  op 1 mei liet uitgaan.

Betrekken bij besluitvorming

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Het is goed dat het belang van de stem van de zorgprofessional duidelijk doorklinkt in het advies. Zowel wat de besluitvorming over het leveren van covid-zorg als het leveren en opstarten van reguliere zorg betreft. Dat er grenzen zijn aan de inzetbaarheid van zorgpersoneel, vooral degenen die zich met covid-zorg hebben beziggehouden, bleek ook al uit de enquête die we onder onze leden hebben gehouden. Die grenzen waren eerder bij de besluitvorming van VWS én van werkgevers niet voldoende in beeld. Hopelijk helpt het advies van de Chief Nursing Offier om verpleegkundigen en verzorgenden te betrekken bij de besluitvorming in deze crisis, in plaats van ze buitenspel te zetten.