23 september 2015

CNV: alarmerende signalen vanuit Jeugdzorg

Er moet een eenduidig gemeentelijk beleid komen! CNV Zorg & Welzijn krijgt van haar leden uit de jeugdzorg alarmerende signalen te horen. Deze signalen zijn verwerkt in een brief aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 6 oktober a.s. is er een Algemeen Overleg over de jeugdzorg.

Gemeentelijk beleid

Sommige jeugdzorgwerkers hebben te maken met 25 gemeenten, die elk hun eigen eisen stellen en de verscheidenheid in beleid is groot. Er dreigen cliënten tussen wal en schip te raken. CNV Zorg & Welzijn wil dat er een eenduidig gemeentelijk beleid komt, zodat er meer duidelijkheid is en zowel medewerkers als cliënten weten waar ze aan toe zijn.

Tarieven staan onder druk

Gemeenten proberen de tarieven voor inkoop van jeugdzorg te drukken. De focus op kostenbeheersing heeft een negatief effect op de kwaliteit. CNV Zorg & Welzijn wil dat de focus op kwaliteit ligt en niet op de kosten.

Lees de volledige brief aan de vaste commissie voor VWS over de jeugdzorg.