13 juni 2019

CNV: Belang van goede arbeidsmarkt voor jeugdzorg

Om de professionals in de jeugdzorg te behouden moet er volgens CNV Zorg & Welzijn zo snel mogelijk € 200 miljoen euro komen voor verbetering van de arbeidsmarkt in de jeugdzorg. CNV vraagt de Tweede Kamer om vandaag vooral de medewerker centraal te stellen in het debat over de transformatie van de jeugdzorg. Tientallen jeugdzorgmedewerkers zullen daarom vandaag op de publieke tribune in Den Haag aanwezig zijn.

Leegloop
Veel medewerkers vertrekken uit de jeugdzorg en het ziekteverzuim is alarmerend hoog. Vacatures kunnen niet ingevuld worden omdat er geen personeel meer te vinden is. Dit leidt tot nog meer werkdruk voor de medewerkers die nog wel blijven werken in de jeugdzorg. Het heeft ook directe invloed op de hulpverlening aan jongeren. Ook werkgevers willen daarom dat wordt geïnvesteerd in de professionals.

Oplossingen
Met een investering van € 200 miljoen in de arbeidsmarkt kan de sector volgens CNV Zorg & Welzijn afspraken gaan maken over werkdruk, scholing, het behouden van ervaren krachten en het inwerken van nieuwe collega’s. Te denken valt bijvoorbeeld aan een werkdrukakkoord zoals dat in het onderwijs tot stand is gekomen. Jeugdzorgwerkers maken nu de overstap naar onderwijs, iets wat enkele maanden geleden ondenkbaar was.

Kosten delen
Omdat jeugdzorg onder twee ministeries valt, trekt CNV Zorg & Welzijn niet alleen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de bel maar ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. CNV vraagt de ministeries samen het probleem op te lossen en het bedrag van € 200 miljoen samen te investeren in de jeugdzorg.