26 juni 2019

CNV blij dat marktwerking in ambulancezorg wordt voorkomen

CNV Zorg & Welzijn is blij met het besluit en de brief van minister Bruins die gestuurd is naar de Tweede Kamer over de contouren van de toekomstige ambulancevoorziening. Geen verdere marktwerking!

Spoedvervoer en het gepland vervoer blijven bij de regionale ambulancevoorzieningen. Dit is ook waar CNV Zorg & Welzijn voor heeft gepleit bij het SIRM-onderzoek dat het ministerie van VWS heeft uitgevoerd. CNV Zorg & Welzijn heeft hier als vakbond aan deelgenomen.

Werknemers willen geen verdere aanbestedingen en marktwerking. De mening van werknemers in de ambulancesector hebben we als vakbond verwoord richting het ministerie. Het is noodzakelijk dat personeel gehoord wordt.

Alle energie in de sector moet gaan naar het binden en boeien en het werven van personeel, om zo de kwaliteit van ambulancezorg te borgen.

Lees hier de brief van minister Bruins.