20 december 2018

CNV blij dat WIA-maatregelen van tafel zijn

Het CNV is zeer verheugd dat alle WIA-bezuinigingen, zoals voorgenomen in het regeerakkoord, van tafel zijn. Dit besluit maakt minister Koolmees vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

‘We zijn blij dat de zieke werknemer niet in de kou komt te staan. De twee bezuinigingen waar CNV tegenstander was, zijn van tafel. Concreet betekent dit: geen aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en geen lagere uitkering voor bijna volledig arbeidsongeschikten,’ aldus Arend van Wijngaarden, voorzitter bij CNV.

Daarnaast worden twee maatregelen geschrapt die de re-integratiekansen van werknemers verslechteren. De periode waarover werkgevers een gedifferentieerde WGA-premie betalen blijft tien jaar, in plaats van de voorgenomen vijf jaar. Daarmee blijft een sterke prikkel voor werkgevers aanwezig om zich maximaal in te spannen voor de re-integratie. Ook blijft de mogelijkheid voor het UWV in stand om zogenoemde eigenrisicodragers een loonsanctie op te leggen. ‘Terecht, want eigenrisicodragers blijken het helemaal niet beter te doen dan werkgevers die verzekerd zijn bij het UWV,’ stelt Van Wijngaarden.

Meer vaste contracten
Het CNV hoopt daarnaast dat werkgevers meer vaste contracten aanbieden nu het kabinet hen tegemoetkomt in de loondoorbetaling bij ziekte. De werkgevers ontvangen een premiekorting van 450 miljoen euro, waar met name kleine werkgevers van profiteren. Ook komt er een MKB-verzuim-ontzorgverzekering en wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend als de re-integratie-inspanningen van de werkgever worden getoetst. Van Wijngaarden: ‘Met al deze tegemoetkomingen hopen we dat het bedrijfsleven haar belofte nakomt: meer vaste banen.’

Geen check UWV meer
Een zorg hierbij is dat het UWV geen check meer gaat doen op de keuring van de bedrijfsarts na twee jaar ziekte. Het UWV kan geen sanctie meer opleggen als het medisch oordeel van de bedrijfsarts niet klopt. De mogelijkheid dat een werknemer langere loondoorbetaling door een onjuist oordeel van de bedrijfsarts ontving, is hiermee van de baan. Van Wijngaarden: ‘Dit is voor ons een punt van zorg omdat een onjuist oordeel van de bedrijfsarts voor rekening van de werknemer komt’. Minister Koolmees zegt in de brief toe tegelijkertijd te investeren in de kwaliteit van bedrijfsartsen en de samenwerking met verzekeringsartsen. Van Wijngaarden: ‘Dat is positief, maar we zullen het effect van deze wijziging kritisch gaan volgen’.

Verzeker zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid
Een groot zorgenpunt van het CNV is de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. De verzekeringsgraad van zelfstandigen daalt zelfs. ‘Zelfstandigen zijn nog steeds vogelvrij: zij zijn vaak niet verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars kunnen zelfstandigen nog steeds weigeren, en voor veel van hen is de verzekering te duur en daardoor onaantrekkelijk. Een verplichte verzekering biedt hiervoor een oplossing. Helaas wordt hier nog niet concreet iets voor geregeld. Een gemiste kans’, stelt Van Wijngaarden, ‘Wij zullen ons hier voor blijven inzetten’.