7 december 2017

CNV-brief aan politiek: doe meer aan personeelstekorten Zorg

Duizenden vacatures en een grote uitstroom van zorgmedewerkers die met pensioen gaan zorgen ervoor dat meer dan 100 duizend extra medewerkers nodig zijn. CNV Zorg & Welzijn vraagt in een brief aan de Tweede Kamer onder meer om een regionale aanpak met invloed van werknemers en om investeringen in medewerkers die nu al in de zorg werken. – Waardeer mbo’ers meer op hun vaardigheden en minder op hun theoretische kennis en creëer daarvoor de bijpassende banen;

– zorg voor voldoende geld om in cao’s goede arbeidsvoorwaarden te kunnen afspreken;

– geef een werkgarantie bij een organisatie in de regio als iemand boventallig wordt;

– teveel zorgmedewerkers worden arbeidsongeschikt en halen hun pensioen niet, zorg daarom voor maatregelen waardoor zij vitaal met pensioen kunnen. CNV Zorg & Welzijn is zelf actief met projecten om meer medewerkers naar de zorg en welzijn te krijgen. Bijvoorbeeld via het project Sterk in je werk en door deel te namen aan de Arbeidsmartkagenda Aan het werk voor ouderen.