9 april 2016

CNV eist keurmerk voor zorgaanbieders

Vakbond CNV Zorg & Welzijn wil een keurmerk voor zorgaanbieders die hulp bij het huishouden aanbieden. Dat geeft gemeentes, cliënten en werknemers duidelijkheid. Zorgaanbieders komen alleen in aanmerking voor een keurmerk als zij werknemers volgens de cao VVT betalen en reële tarieven rekenen.

CNV Zorg & Welzijn dringt al lang aan bij gemeentes om alleen in zee te gaan met zorgaanbieders die zich aan de cao VVT houden en die de in de cao afgesproken salarisschalen hanteren. Het CNV heeft hiervoor de code verantwoord marktgedrag mede ondertekend. In het akkoord tussen bonden, VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is onder meer sprake van een Algemene Maatregel van Bestuur, die de code min of meer verplicht.

Op dit moment wordt in veel gemeentes het werk, de cliënten en de werknemers van het failliete TSN overgenomen. ´En weer zien wij veel tijdelijke contracten en lonen die ver onder het in de cao vastgestelde niveau liggen voorbij komen´, aldus voorzitter Suzanne Kruizinga.

´We moeten de gemeentes helpen om de juiste keuze te maken. Dat kan door zorgorganisaties een keurmerk te geven. Dat keurmerk is alleen voor die organisaties die de cao VVT hanteren en reële tarieven rekenen. We moeten de prikkel om zo laag mogelijk  te bieden wegnemen. Een keurmerk dwingt organisaties om cao lonen te betalen en dwingt gemeentes om de prijsvechters links te laten liggen.´