11 juli 2018

CNV gaat voor gezamenlijke aanpak om personeelstekort structureel op te lossen

Vandaag is CNV Zorg & Welzijn een samenwerkingsverband aangegaan met brancheorganisaties Actiz, VGN, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de POraad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus en de ministeries van Sociale Zaken en VWS. Gezamenlijk zetten we ons in zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen instromen in zorg en welzijn.

Het tekort aan personeel is een van de belangrijkste uitdagingen voor de sector zorg en welzijn. Intussen zijn er overal in het land mensen die maar wat graag de handen uit de mouwen steken en goed werk kunnen doen, maar al lange tijd niet hebben kunnen werken, arbeidsbeperkt zijn of extra begeleiding nodig hebben.

Instroom

Wij zien kansen voor instroom van:

  • leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en mbo-entreeopleiding;
  • mensen uit de doelgroep van de Participatiewet of met een UWV-uitkering;
  • mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders.

Duurzaamheid

Daarbij gaan we met name aandacht geven aan de duurzaamheid van de plaatsing van deze nieuwe collega’s. Door medewerkers te betrekken in het vinden van geschikt werk voor deze groep, of het geschikt maken van werk. En door de begeleidingsvraag serieus nemen.

Begeleiden

Voor de begeleiding van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt vorm heeft CNV Jongeren een specifieke methodiek ontwikkeld: HARRIE (http://www.ikbenharrie.nl/). Deze stelt collega’s in staat de begeleiding vorm te geven, Daarnaast is CNV Zorg & Welzijn vertegenwoordigd in de 35 regionale werkbedrijven die de uitvoering van de Participatiewet bevorderen. In deze regio’s gaan we verbindingen leggen met de RAAT’s en goede voorbeelden ophalen en delen.

Kijk hier voor de intentieverklaring.