11 april 2018

CNV: ‘Gebruik € 2,1 miljard voor ouderenzorg goed’

Verbeteringen instemming medewerkers en cliënten

CNV Zorg & Welzijn heeft hard gestreden voor investeringen in de ouderenzorg. Na jaren met minder geld en minder personeel breken nu betere tijden aan. Wij steunen daarom ook de plannen van het kabinet om de ouderenzorg te verbeteren. Wel moeten we goed kijken naar de kwaliteitsplannen die verpleeghuizen voor het extra geld moeten opstellen. CNV vindt dat zo’n plan de instemming moet hebben van de ondernemingsraad en cliëntenraad. ‘Want wie weten beter wat nodig is voor het verbeteren van de kwaliteit, dan de medewerkers en bewoners zelf? Een kwaliteitsplan voor meerdere jaren moet ook leiden tot zorginkoop voor meerdere jaren. Dat levert meer zekerheid en minder papierwerk op’, aldus voorzitter Jan de Vries. ‘De kwaliteit van verpleeghuiszorg is niet alleen afhankelijk van zorgmedewerkers. Deze wordt ook bepaald door de gastvrouw, de keukenmedewerker en de administratief medewerker. Zij zijn onmisbaar om zorgverleners hun taken goed te laten uitvoeren. De werkdruk in zorg en welzijn is enorm hoog. We willen iedereen die in de zorg wil behouden voor de sector”.

Geld naar thuiszorg

De kabinetsplannen zijn gebaseerd op de best presterende ouderenzorgorganisaties. Zij worden de norm voor het bekostigen van de verpleeghuiszorg in ons land. Dat klinkt sympathiek. CNV Zorg & Welzijn is echter bang voor de positie van bewoners en medewerkers van verpleeghuizen waar het minder goed gaat. Deze worden in de optiek van De Vries, nog eens extra gestraft: financieel en moreel. ‘De medewerkers in deze organisaties moeten we juist helpen zich te verbeteren. Wij zijn blij dat 85 procent van de € 2,1 miljard naar de inzet van meer personeel moet. Maar als er geld overblijft, gaat dat wat ons betreft niet terug naar de schatkist, zoals de minister voorstelt. Wij zullen ons er hard voor maken dat dit geld besteed wordt aan meer personeel voor de thuiszorg. Ook daar zijn extra medewerkers nodig”.

Samenwerking

Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen verpleeghuizen ruim 70.000 nieuwe medewerkers aannemen. Het vinden van extra personeel is een inspanning van alle partijen in de zorg. CNV Zorg & Welzijn werkt hierin al samen met de 14 regionale werkgeversorganisaties. Met het programma Sterk in je werk, zorg ook voor jezelf, bieden wij gratis loopbaanadvies aan iedereen die in zorg en welzijn wil komen of wil blijven werken. Al ruim 8.000 geïnteresseerden hebben zich hiervoor ingeschreven. Het kabinet heeft gelukkig besloten dit programma de komende jaren te blijven financieren.