20 april 2018

CNV: gezamenlijk optrekken voor betere zorg!

betere-zorgWillen we goede zorg blijven geven in Nederland, dan moet er iets gebeuren. CNV Zorg & Welzijn ondersteunt de oproep vandaag door zorgpersoneel uit alle branches verenigd in de actiegroep Zorg in Actie. In hun manifest vragen zij aandacht voor minder werkdruk, naleving van de cao en een betere beloning. CNV Zorg & Welzijn deelt de zorgen over de sector en maakt zich al jaren hard voor deze actiepunten. Wij staan achter de oproep om gezamenlijk als vakbonden, werkgeversorganisatie en politiek op te trekken.

Werkdruk

De hoge werkdruk in combinatie met een groot tekort aan personeel zorgt voor een hoog ziekteverzuim. Bijna iedere medewerker in zorg en welzijn heeft er mee te maken: te veel werk in te weinig tijd en een stijgend aantal openstaande vacatures. Deze factoren bedreigen de kwaliteit van zorg. Medewerkers kunnen te weinig tijd en aandacht geven aan hun cliënten en patiënten. CNV Zorg & Welzijn wil het personeelstekort aanpakken en maakt zich in alle sectoren sterk voor meer handen aan het bed en op de werkvloer, eerlijk salaris en minder administratie. CNV Zorg & Welzijn maakt zich sterk voor inzet van personeel op alle niveaus van deskundigheid en onderstreept de noodzaak om ook te investeren in meer ondersteunende medewerkers, die juist de zorgmedewerkers kunnen ontlasten en ondersteunen.

Naleving cao’s

Voor en met onze leden maken wij afspraken met werkgevers in cao’s die landelijk en bindend zijn. En we bewaken dat deze afspraken worden nagekomen. Zoals recent in het geval van een werkgever waar zieke medewerkers zelf een nieuwe afspraak met de cliënt moesten maken op een dag waarop ze volgens het rooster vrij zijn. Dat kan natuurlijk niet. Op het daarop door ons geopende Meldpunt Fout verzuimbeleid kwamen afgelopen weken honderden reacties binnen. CNV Zorg & Welzijn komt op voor de belangen van dit zorgpersoneel en gaat de genoemde werkgevers confronteren met deze meldingen.

We komen op voor het collectief en voor de individuele medewerker. Samen met cao-partijen zijn we nu in gesprek over een nieuwe cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg met daarin afspraken over loon, maar ook werkdruk en naleving van de afspraken. Het is ons gemeenschappelijk belang ervoor te zorgen dat er voldoende (gekwalificeerde) medewerkers zijn, duurzame arbeidscontracten en voldoende opleidingsmogelijkheden.

Hogere beloning

CNV Zorg & Welzijn vindt dat er nu ruimte is om medewerkers beter te belonen en strijdt daarom voor eerlijke salarissen. De beloning moet passen bij het opleidingsniveau, de zwaarte van het beroep en de ervaring van de zorgmedewerkers. Werken in zorg en welzijn is mooi en uitdagend. Waardering en beloning zijn voor elke werknemer van belang. CNV Zorg & Welzijn verwacht van het kabinet dat het de problemen van een krappe arbeidsmarkt erkent en budgetten beschikbaar stelt die nodig zijn voor eerlijke salarissen en verlaging van de werkdruk.

Zo zorgen we ervoor dat werken in de zorg aantrekkelijk blijft. Samen strijden we voor betere zorg!

Wil je meer weten over waar wij voor staan? Kijk dan hier.