28 november 2019

CNV Kostersbond fuseert met CNV Connectief

Gisteren is in de Algemene Ledenvergadering van CNV Connectief de voorgenomen fusie per 1 januari 2020 tussen CNV Kostersbond en CNV Connectief met algemene stemmen goedgekeurd.

Voorzitter Dirk de Vogel van CNV Kostersbond: ‘Deze fusie betekent een einde aan 70 jaar zelfstandigheid, maar ik heb er groot vertrouwen in dat de belangen van de kosters ook binnen CNV Connectief goed behartigd worden.’ Ook Jan de Vries, voorzitter CNV Connectief, is blij met de fusie. ‘Binnen CNV Connectief zijn ook al de andere kerkelijke functies vertegenwoordigd, de kosters, de kerkelijk medewerkers, de kerkelijk werkers en de pastorale beroepskrachten in de rooms-katholieke kerk. Nu kunnen we de belangen van iedereen die werkt in de kerken nog beter behartigen.