19 juli 2017

CNV-leden akkoord met cao Ziekenhuizen 2017-2019

De leden van CNV stemmen in grote meerderheid voor het cao-akkoord dat wij samen met de andere bonden hebben gesloten met de werkgevers. Ook de leden van de andere vakbonden en de werkgevers zijn positief. Daarmee is de nieuwe cao Ziekenhuizen een feit. 190.000 werknemers krijgen een loonsverhoging van ruim 4% structureel en €525 incidenteel. Ook komen er 2000 banen bij.

De afspraken zetten we nu in een nieuwe cao-tekst. Na een laatste check komt de nieuwe cao beschikbaar via onze website, naar verwachting eind augustus. Dit heeft geen effect op de uitbetaling van de salarisverhoging die is afgesproken per juli, we hebben afgesproken dat ziekenhuizen deze met de salarisronde van juli uitbetalen. CNV-bestuurder Joost Veldt over het akkoord: ‘Het bevat een mooie loonsverhoging en ik ben daarnaast vooral blij met de afspraken over generatiebeleid en mantelzorg. Daarmee zorgen we dat mensen het werk ook vol kunnen houden.’

Generatiebeleid

Partijen maken ook een start met de uitwerking van de afspraken, zoals die over het Generatiebeleid. De tool waarmee ziekenhuizen een inschatting kunnen maken van de mogelijkheden voor generatiebeleid in hun specifieke situatie, is bijna klaar. Daarmee kan je werkgever met de vakbonden en de Ondernemingsraad in gesprek om tot een eigen regeling te komen.