21 november 2018

CNV-leden stemmen vóór nieuwe cao Ambulancezorg

Met een ruime meerderheid hebben de leden van CNV Zorg & Welzijn gestemd vóór de nieuwe cao Ambulancezorg per 1 januari 2019 met een looptijd van 1 jaar. Zij zeggen ‘ja’ tegen de verbeteringen die nu ingevoerd kunnen worden.

Marco Dons, onderhandelaar CNV Zorg & Welzijn: “De noodzaak voor een nieuwe cao is groot. We maken nu een flinke stap voorwaarts in de arbeidsvoorwaarden. Belangrijk ook voor het aantrekkelijk houden van deze sector. Behoud van gekwalificeerd personeel is goud waard.“

Belangrijkste resultaten

Met de nieuwe cao Ambulancezorg bereiken we onder meer een directe loonsverhoging van minimaal 6%, een eenmalige uitkering van 4% over het salaris 2018 en een betere reiskosten vergoeding. Verder blijven alle sectorspecifieke regelingen en blijft de onregelmatigheidstoeslag behouden. Medewerkers met een deeltijd dienstverband krijgen nu ook vergoeding voor uitloop van diensten. Binnen de nieuwe cao Ambulancezorg wordt de loonontwikkeling ziekenhuizen gevolgd. Verder is aandacht voor actualisatie functieomschrijvingen, duurzame inzetbaarheid en werkbelasting.

Lang onderhandelingsproces

Om tot een breed gedragen cao te komen, hebben we veelvuldig afgestemd met onze achterban. Ook hebben we gedurende de onderhandelingen meer dan 15 ambulanceposten door heel het land bezocht, om honderden mensen te spreken en om informatie met elkaar te delen. Wij vonden het belangrijk hun stem te horen, zodat we dit konden meewegen in de onderhandelingen om tot een breed gedragen cao te komen.

Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte, doordat de FNV-leden het in juni bereikte overlegresultaat van CNV Zorg & Welzijn, FNV en AZN afwezen. Op 30 oktober is FNV uit het cao-overleg gestapt.

Belangrijke stap naar verbetering

Om marktwerking in de sector te voorkomen, gaan wij over tot het algemeen verbindend verklaren van de cao. Dit houdt in dat de cao dan geldig is voor alle medewerkers in de ambulancezorg.  Zo maken we een flinke stap voorwaarts. Het komende jaar worden de afspraken die gemaakt zijn in het principe-akkoord verder uitgewerkt.