26 juni 2018

CNV-leden stemmen voor overlegresultaat cao ambulancezorg

Met 63% van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de vakbond CNV Zorg & Welzijn vóór de nieuwe cao ambulancezorg gestemd. Op 5 juni bereikten de werkgevers en werknemers een overlegresultaat voor deze sector. Nu kan er 1 juli een positieve aanpassing van de arbeidsvoorwaarden voor deze cao plaatsvinden. 1 januari 2019 kan een nieuwe cao ambulancezorg met een looptijd van 1 jaar ingaan.

Aanvullend maatwerk

CNV Zorg & Welzijn is blij met deze meerderheid van stemmen voor het overlegresultaat, te meer omdat we dit positief hebben voorgelegd aan de leden. Met leden die tegen hebben gestemd, neemt de vakbond de komende weken telefonisch of per e-mail contact op. We onderzoeken ook of er ‘uitschieters’ zijn bij de tegenstemmers onder bepaalde werkgevers of regio’s. CNV gaat met Ambulance Zorg Nederland in gesprek om te zien of daar – aanvullend – maatwerk mogelijk is.

Algemeen verbindend

CNV Zorg & Welzijn wil de cao algemeen verbindend verklaren om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de ambulancezorg tegen te gaan. We willen alle huidige en toekomstige Regionale Ambulance Voorzieningen binden aan het verbeteren van de loonschalen en de gemaakte afspraken. Ondanks het feit dat de uitslag van de stemming van FNV over het overlegresultaat gisteren negatief was. De publieke diensten in de sector ambulancezorg zullen de cao laten vaststellen als arbeidsvoorwaardenregeling. Hierdoor is de werkingssfeer voor publieke en private werkgevers gelijk.