28 mei 2019

CNV: medewerkers zijn het kapitaal van de jeugdzorg

Gisteren maakte minister de Jonge bekend dat hij eenmalig 420 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor jeugdzorg in 2019. Daar komt in 2020 en 2021 nog een bedrag van 300 miljoen euro bij. CNV Zorg & Welzijn is blij dat eindelijk erkend wordt dat er een financieel probleem in de jeugdzorg bestaat. Omdat het geld niet geoormerkt is, doet CNV met klem een beroep op de gemeenten om de gelden daar in te zetten waar dat nu zo hard nodig is; de werknemers.

CNV trekt met FNV aan de bel over de slechte positie van werknemers in de jeugdzorg. Een bedrag van 200 miljoen euro is nu nodig om te investeren in de arbeidsmarkt van jeugdzorg. Dit is ook verwoord in het ultimatum dat de bonden op 25 april hebben ingediend. Volgens CNV moet er op zeer korte termijn een arbeidsmarkttafel worden opgericht om een oplossing te bieden voor de problemen die zij signaleert. Werknemers hebben nog altijd last van een zeer hoge werkdruk en teveel administratieve rompslomp. De uitstroom uit de sector is alarmerend hoog. Het feit dat er geen cao tot stand komt is tekenend.

‘Alleen met een substantiële investering in de arbeidsmarkt zal er volgens CNV pas echt een verbetering ingezet kunnen worden in de jeugdzorg’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. ‘De werknemers zijn immers het kapitaal van onze jeugdzorg. CNV blijft er dan ook op aandringen bij VWS om juist de arbeidsmarkt in de jeugdzorg te verbeteren’.

CNV Zorg & Welzijn vreest dat er anders, ondanks de investeringen, geen jeugdzorgwerker meer te vinden is die dit ongelooflijk ingewikkelde, maar belangrijke werk nog kan en wil doen.