9 oktober 2019

CNV: Niet óver verpleegkundigen praten, maar mét verpleegkundigen

Vandaag stuurt het ministerie van VWS een brief naar de Tweede Kamer over BIG II, het wetsvoorstel dat onderscheid tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen moest vastleggen. CNV Zorg & Welzijn vindt het goed dat het wetsvoorstel voor BIG II wordt ingetrokken. Dat houdt in dat de bijbehorende beroepsprofielen van verpleegkundige en regieverpleegkundige verdwijnen. Een regeling kan alleen bestaan als hij door de beroepsgroep gedragen wordt. Dat was bij BIG II duidelijk niet het geval.

Brede inspraak
De minister vraagt nu aan werkgevers en werknemers om zelf tot oplossingen te komen. Volgens de brief zal de minister daartoe partijen snel uitnodigen. Vraag is wel wie dan die partijen zijn? CNV Zorg & Welzijn benadrukt dat alle partijen hierbij betrokken moeten worden, ook het Actiecomité Wet BIG II in de overgang, dat van meer dan 20 duizend verpleegkundigen handtekeningen ontving en zich afgelopen zomer fel keerde tegen wettelijke functiedifferentiatie. Brede inspraak en verantwoordelijkheid nemen voor de oplossing is volgens CNV Zorg & Welzijn juist nu van groot belang. De praktijk is aan zet.

Zeggenschap
CNV Zorg & Welzijn is blij dat het advies benadrukt dat vervolggesprekken ook moeten gaan over goed werkgeverschap en het vergroten van de zeggenschap van de verpleegkundigen zelf. Inspraak van verpleegkundigen op bestuurlijk niveau is volgens CNV Zorg & Welzijn een voorwaarde om goede zorg te leveren. Verpleegkundigen hebben volgens CNV Zorg & Welzijn te vaak en te weinig invloed op het zorgbeleid. ‘Er moet nu gezorgd worden dat de grootste beroepsgroep in de zorg écht gehoord wordt, Niet óver mensen praten, maar mét mensen’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. ‘Wij zijn blij dat onze input duidelijk terugkomt in het advies. Het gaat uiteindelijk om een brede erkenning van verpleegkundigen’.

Zorgsector aan zet
De sector zelf is nu aan zet om te komen met een voorstel om onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen te maken. Prioriteit moet volgens CNV Zorg & Welzijn liggen bij het ophalen van input bij verpleegkundigen zelf. Ervaring en vervolgopleidingen moeten meetellen en de waarde van de in-service opleiding moet worden erkend. Er moeten afspraken gemaakt worden over de ontwikkeling van het verpleegkundig vak. Opleiden en ontwikkelen horen daarbij, maar ook het op juiste waarde schatten van de ervaring van professionals. Investeren in het verpleegkundig vak moet ook financieel ondersteund worden. CNV Zorg & Welzijn vindt dat het niet ten koste kan gaan van de loonruimte, de bestaande scholingspotten of de portemonnee van de medewerker zelf.

Korte termijn
CNV Zorg & Welzijn plaatst kanttekeningen bij de korte termijn waarop de minister een gedragen voorstel voor de zomer van 2020 wil ontvangen. CNV Zorg & Welzijn wijst er op dat er geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. Onrust draagt niet bij aan oplossingen voor de grote problemen in de sector zoals personeelstekorten en werkdruk. Het is juist nu van groot belang dat het vak van verpleegkundige aantrekkelijk is en blijft.

Ben je verpleegkundige en wil je met ons meedenken over dit onderwerp? Vul dan het contactformulier in.