30 november 2018

CNV op gesprek bij minister Hugo de Jonge

Op 27 november heeft voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn, samen met leden van de bond, een goed en constructief gesprek gevoerd met minister Hugo de Jonge. Dit als vervolg op de actie rond jeugdzorg van 3 september 2018.

Wij hebben drie onderwerpen besproken:

  • Van wantrouwen naar vertrouwen
  • Langere contracten en financieringsafspraken
  • Inspraak werknemers vergroten

Van wantrouwen naar vertrouwen

De leden van CNV Zorg & Welzijn hebben de minister kunnen overtuigen van het feit dat er wat moet gebeuren aan de grote verantwoordings- en regeldruk. De minister heeft daarop toegezegd werk te willen maken van door hem genoemde schrapsessies. Hiervoor hebben we niet alleen de minister nodig, maar ook een organisatie die hieraan meewerkt. Daarbij moeten ook andere werkgevers en gemeenten aansluiten. Er moet regionaal worden gewerkt aan oplossingen. Op verzoek van de minister werkt CNV Zorg & Welzijn mee aan een methodiek. Concreet is afgesproken hiermee in de regio Friesland mee aan de slag te gaan. De minister deed dus een harde toezegging om werk te maken van minder verantwoordings- en regeldruk!

Langere contracten

Ook de minister is niet blij met de huidige Europese aanbestedingsregels; dat heeft hij ons opnieuw duidelijk gemaakt. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten in het aanbestedingsproces, samen met de VNG. Wij hebben de minister gevraagd om CNV Zorg & Welzijn beter te informeren over de acties van het ministerie om de aanbestedingsdruk te verminderen. Natuurlijk hebben wij hem ook gewezen op de lastige financiële situatie in de jeugdzorg. Daarover heeft hij geen toezeggingen gedaan, maar die hadden wij ook niet verwacht en het was ook niet het belangrijkste gespreksonderwerp.

Inspraak werknemers vergroten

Er wordt vaak óver en niet mét mensen gesproken. Onze leden hebben die ervaring ook als het gaat over de transitie/transformatie van de jeugdzorg. Er wordt op dit moment gewerkt aan de opzet van zogenoemde regionale ambassadeursnetwerken. Dit zijn netwerken die vooral in kaart moeten brengen waar niet de juiste jeugdhulp voorhanden is. Onze leden weten hierover te weinig bleek tijdens het gesprek. De minister heeft toegezegd om vakbonden, en daarmee de werknemers, hierin beter mee te nemen. Door het gesprek hebben wij bereikt dat het geluid van de werkvloer wordt gehoord. Hiertoe worden nu initiatieven ondernomen met het ministerie. Daar zijn wij als CNV Zorg & Welzijn erg tevreden over.

Conclusie

Het was een goed en respectvol gesprek. Het doel van het gesprek was niet om er miljoenen bij te krijgen voor de sector. Wij hebben de minister uiteraard wel gewezen op de penibele financiële situatie van de sector. De minister heeft allerlei voorbeelden gehoord van manieren waarop de zorg aan kinderen en gezinnen hieronder lijdt. Dit onderwerp blijft dus zeker op de agenda.

Ook op de andere twee onderwerpen zijn CNV Zorg & Welzijn en haar leden goed in beeld bij de minister. Wij zijn kritisch, maar willen graag meedenken. Die boodschap is overgekomen. De komende tijd zullen de gemaakte afspraken verder vorm moeten krijgen. Wij volgen dit proces uiteraard en herinneren de minister aan de gedane toezeggingen.

Op facebook vertelt de minister hoe hij terugkijkt op het gesprek met CNV Zorg & Welzijn:

Goed gesprek met jeugdzorg professionals CNV Zorg & Welzijn over administratieve lasten, aanbestedingen en arbeidsmarkt over wat er anders kan en beter moet. #aandeslag

Geplaatst door Hugo de Jonge op Dinsdag 27 november 2018