28 januari 2019

CNV: ‘Overheid en werkgever moeten verdrag tegen geweld op werkvloer onderschrijven’

Ruim de helft van de werknemers in Zorg- en Welzijn (52%) geeft aan een of meer keren op het werk ongewenst gedrag te hebben meegemaakt door externen, zoals klanten op patiënten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (uitgevoerd door CBS en TNO).

Onacceptabel
‘Het feit dat geweld en intimidatie op de werkvloer voorkomen, is niet van de laatste tijd’, aldus Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn. ‘Bij Jeugdzorg zien wij dat werkgevers zich inspannen geweld en intimidatie in te dammen.’
 ‘CNV Zorg & Welzijn heeft wel de indruk dat er een toename is van het aantal meldingen en de ernst van de meldingen’, aldus Overbeek. ‘Medewerkers in dit werkveld weten dat emoties op kunnen lopen in deze sector, maar geweld en intimidatie blijven voor ons onacceptabel. Iedere stap om dit tegen de te gaan, grijpen wij aan. Wij vinden dat effectief beleid tegen dergelijk onacceptabel gedrag een recht zou moeten zijn, waar élke werknemer op kan vertrouwen.’

Petitie
CNV Internationaal en FNV zijn een petitie gestart tegen geweld op de werkvloer. Ondertekenen kan op https://stopgeweldopwerk.petities.nl/