25 maart 2020

CNV: ‘Plaats zielzorger op lijst cruciale beroepen’

De coronacrisis roept de dringende vraag op naar geestelijke ondersteuning. Predikanten, priesters, kerkelijk werkers, imams, pastoraal werkers, rabbijnen en humanistische raadslieden steunen mensen die ziek of stervende zijn. Ze hebben ook een rol in de geestelijke ondersteuning van familieleden van hen die getroffen zijn. Vakbond CNV roept daarom op om deze beroepen op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Zielzorg is in deze zware tijd onontbeerlijk. Er worden heel veel mensen getroffen die ondersteuning nodig hebben, vanuit wat voor levensovertuiging dan ook. Wij pleiten ervoor zielzorgers vrij baan te geven en hen het werken in brede zin mogelijk te maken. Daarvoor is plaatsing op de lijst van cruciale beroepen onontbeerlijk.’

Zielzorgers zijn nodig bij uitvaarten, ziekenzalving, hulp en ondersteuning van degenen die kwetsbaar zijn. Deze professionals moeten altijd worden toegelaten bij de mensen die daarom vragen en zouden recht moeten hebben op opvang van hun eigen kinderen, wanneer dat nodig is voor de uitoefening van beroep. CNV roept het ministerie van Justitie en Veiligheid op zielzorgers op de lijst te plaatsen.