4 maart 2020

CNV reageert op sluiting jeugdzorginstellingen Hoenderloo Groep en Kop van Deelen

jeugdzorg
Foto: Shutterstock

De Raad van Bestuur van jeugdzorginstelling Pluryn heeft besloten over te gaan tot sluiting van de Hoenderloo Groep en de Kop van Deelen. Beide zijn onderdeel van Pluryn. Dit betekent een slag voor de jeugdzorg en voor alle betrokkenen. CNV Zorg & Welzijn heeft zich vanaf het begin van de problemen gericht op de gevolgen voor medewerkers, zowel het personeel in het primaire proces als in de ondersteuning. Zij hebben in de afgelopen turbulente periode de zorg voor kinderen en hun families op niveau weten te houden. CNV Zorg & Welzijn heeft daar veel respect en waardering voor.

Het heeft ons gemotiveerd om vanaf het begin te pleiten voor behoud van werk voor deze medewerkers. Daar waar het kan bij een jeugdzorgonderdeel van Pluryn, dan wel een ander onderdeel van de organisatie. Hierover zijn afspraken gemaakt in het sociaal plan dat CNV Zorg & Welzijn in oktober heeft afgesloten. Indien werk binnen de instelling niet mogelijk was, is vanaf het begin gezocht naar werk elders. Veel medewerkers hebben gebruik gemaakt van deze transitie van werk naar werk. Helaas hebben velen dat ook niet gedaan. Dat werd vaak ingegeven door hoop op een doorstart of een andere oplossing.

CNV Zorg & Welzijn roept Pluryn op de afspraken na te komen die gemaakt zijn in het sociaal plan, zodat geen enkele medewerker gedwongen hoeft te worden ontslagen. CNV heeft daar goede hoop op. Wij blijven ons inzetten voor die medewerkers die de afgelopen weken en maanden de zorg overeind hebben weten te houden voor de kinderen, jongeren en hun familie.