18 september 2020

CNV: ‘Regeling coronabonus nieuwe knak in motivatie zorgpersoneel’

CNV Zorg & Welzijn maakt zich ernstig zorgen over de motivatie van zorgpersoneel, nu uit zorgvuldige lezing van de Staatscourant en de handreiking voor zorgwerkgevers blijkt, dat een groot aantal categorieën zorgpersoneel gevaar loopt niet in aanmerking te komen voor de éénmalige coronabonus van €1.000,-.

Nadat de Tweede Kamer tot zes maal weigerde in te stemmen met een structurele loonsverhoging, is het voor deze categorieën afwachten wat de werkgever in hun geval over de bonus beslist en bestaat de mogelijkheid dat ze voor de tweede maal nul op het rekest krijgen.

Boos

‘Zo kun je niet met zorgpersoneel omgaan. Voor zorgwerkers die nu worden uitgesloten is dit uiterst demotiverend’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. ‘Stel je voor hoe dit onder collega’s aankomt waarvan sommigen wel en sommigen geen bonus krijgen. Het strookt ook niet met de inspanningen van politiek en sociale partners om mensen binnenboord te houden en te werven voor de zorg. Wij horen dat zorgpersoneel daar heel boos over is, en terecht.’

Gedoe

Voor meer dan 150 functies geldt dat werkgevers kunnen kiezen of ze in aanmerking komen voor de bonus. Sommige werkgevers zullen positief en andere negatief beslissen. Het maakt de regeling willekeurig. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulpen, farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten, fysiotherapeuten, radiologen en vakspecialisten ICT. Bij elkaar is het voor vele duizenden zorgwerknemers twijfelachtig of ze de €1.000,- op hun bankrekening krijgen. Westerlaken: ‘Wij hebben bij het ministerie tot twee keer toe aangegeven, dat de bonus zo hoog en breed moest zijn als maar mogelijk was. Nu ontstaat discussie en gedoe tussen zorgpersoneel onderling en met werkgevers. Het laatste dat je zou willen.’