9 februari 2018

CNV Zorg & Welzijn wil snel aan cao-tafel over besteding extra geld ambulancezorg

extra geld ambulancezorgVakbond CNV Zorg & Welzijn heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond FNV dringend opgeroepen om woensdag 14 februari het overleg aan de cao-tafel te hervatten. Minister Bruins heeft geld beschikbaar gesteld in 2018 en dat kan de sector goed gebruiken. Een eerder overleg onder leiding van een onafhankelijk voorzitter leidde vorige maand helaas niet tot een resultaat.

CNV Zorg & Welzijn wil het geld besteden om structureel de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de ambulancezorg te verbeteren. Daarnaast moet het geld gebruikt worden voor de inzet van meer diensten, waardoor de werkdruk wordt aangepakt en de aanrijtijden van ambulances worden verbeterd. Die afspraken moeten we nu maken aan de cao-tafel.

Geen concurrentie en marktwerking

CNV Zorg & Welzijn wil een centrale aanpak van de problemen in de ambulancezorg, omdat medewerkers niet gebaat zijn bij verschillen tussen werkgevers en dus concurrentie en marktwerking in de ambulancezorg. De personeelstekorten in de gehele acute zorgsector vragen juist dat werkgevers in de ambulancezorg niet onderling concurreren maar nog meer gaan samenwerken. Er is nu vooral een tekort aan verpleegkundigen. Het takenpakket van ambulancehulpverleners dijt uit en personeel geeft aan het niet vol te houden tot het pensioen. Deze problemen kan iedere werkgever niet zelfstandig oplossen maar vraagt een centrale aanpak van cao-partijen.

Extra loonsverhoging in 2018

De cao in de ambulancezorg loopt nog tot en met eind 2018. Verpleegkundigen in de ambulancezorg hebben ten opzichte van hun collega’s in de ziekenhuizen een lager basissalaris. Daarom is een aanpassing van de lopende afspraken tot verbetering van het salaris en meer perspectief nodig om de sector ambulancezorg aantrekkelijk te houden voor het huidige en nieuwe personeel.

CNV Zorg & Welzijn verwacht van AZN dat zij bereid is tot structurele salarisverbetering, die nog dit jaar de medewerkers in de ambulancezorg ten goede komen.

Ga naar de cao-pagina van Ambulancezorg.