13 maart 2019

CNV wil meer salaris en betere roosters ziekenhuizen

Inzetten op verbetering van salaris en van de roosters voor werknemers. Dat wordt de inzet van CNV Zorg & Welzijn voor de nieuwe cao ziekenhuizen. Joost Veldt, cao-onderhandelaar namens het CNV, is daar duidelijk over: ‘We hebben veel reacties gehad van werknemers in de sector. Zij vragen om echte aandacht voor personeel. Voor het behoud van personeel is het cruciaal dat zij waardering krijgen, in financiële zin, maar ook in de vorm van aandacht voor hun wensen ten aanzien van roosters, scholing en duurzame inzetbaarheid.’

De reacties van werknemers uit de sector maken volgens Veldt duidelijk dat de sector onder druk staat. ‘Personeelstekorten zijn merkbaar in de dagelijkse praktijk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven is aandacht voor goede arbeidsvoorwaarden zoals salaris nodig. Maar minstens net zo belangrijk is de aandacht voor het behoud van werknemers. Dat vraagt om betere afspraken over de inzet van personeel. De druk om in wisselende diensten en op ad-hocbasis (extra) te komen werken is op veel plekken te groot. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk item. We hebben veel reacties gehad uit ziekenhuizen die nog geen generatiebeleid kennen, die moeten daar nu serieus werk van gaan maken. Maar ook voor jongere werknemers is de combinatie van (onregelmatig) werk met het privéleven een issue.’

Volgende week dinsdag, 19 maart, starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Veldt: ‘Wij hopen dat die gesprekken snel tot goede afspraken voor een nieuwe cao leiden.’

Met deze inzet zitten alle partijen aan tafel: CNVFNV;  FBZ;  NU91;  werkgevers.