14 januari 2017

CNV wil ontslagstop medewerkers ouderenzorg

Medewerkers met niveau 2 en 3 in de ouderenzorg raken hun baan kwijt, ondanks de hoge werkdruk en de behoefte aan meer medewerkers. Dit moet direct stoppen, desnoods door een verbod op ontslag van deze medewerkers. Na de politisering van de zorg dreigt nu gesteggel over geld oplossingen in de weg te staan. CNV Zorg & Welzijn wil per direct maatregelen, nu er 100 miljoen beschikbaar is gekomen voor extra medewerkers.

‘De 100 miljoen extra moeten werkgevers investeren in mensen die nu al in de ouderenzorg werken. Banen behouden, uitbreiding van uren, flexwerkers die een vast contract krijgen, extra personeel aannemen en investeren in medewerkers die willen doorgroeien. Dat is niet iets voor komende maand, maar daar hadden gisteren al resultaten van te zien moeten zijn’, zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn.

Anders organiseren

Naast investeren in huidige medewerkers ziet CNV Zorg & Welzijn kansen in het anders organiseren van de zorg voor ouderen. ‘Wij pleiten al langer voor verlaging van de werkdruk en een benadering waarbij alle functies, van mbo 2 tot academisch, noodzakelijk zijn. Ik zeg weleens gekscherend dat een oudere niet academisch naar het toilet hoeft te worden gebracht. Juist de mix van aandacht en zorg verhoogt het welbevinden van de oudere. Dat kan ondersteund worden door vrijwilligers en bijvoorbeeld een hbo’er die coördineert.’

Paniekvoetbal

‘Huishoudelijk medewerkers, helpenden en verzorgenden hebben te maken met onzekerheid over hun baan, ze hebben weinig uren en hebben door hun flexcontract moeite een behoorlijk bestaan op te bouwen. Ik schrik dan als ik hoor werkgevers medewerkers uit het buitenland willen aantrekken. Kijk eerst eens naar mensen die al met hart en ziel in de zorg werken. En als je erover denkt om de opleidingen in te korten, vraagt dat om een andere visie op leren. Laten we geen paniekvoetbal spelen door meteen naar het buitenland te kijken of in de opleidingen in te grijpen.’

Extra geld is een begin

Kruizinga: ‘Natuurlijk is 100 miljoen euro onvoldoende om structureel de ouderenzorg te verbeteren en dat weten alle partijen die dit manifest hebben omarmd ook. Zij zullen zich daarom voor de verkiezingen moeten uitspreken over hun plannen met de ouderenzorg. CNV Zorg & Welzijn wil het welbevinden van ouderen centraal zetten en daarvoor is een mix van functies op alle niveaus noodzakelijk en stabiliteit door in te zetten op ontwikkeling en waardering van medewerkers, ook in de komende jaren. Ik wil dat mensen die in de ouderenzorg werken trots zijn en blijven op het werk dat zij doen.’