7 oktober 2015

CNV wil verkenner voor overleg CAO Ambulancezorg

CNV Zorg & Welzijn wil dat er een onafhankelijk verkenner komt die het overleg over de CAO Ambulancezorg vlot trekt. Het overleg zit op dit moment muurvast, vanmiddag zijn er in het land verschillende werkonderbrekingen.

Over de CAO Ambulancezorg is CNV Zorg & Welzijn met FNV al ruim een jaar in overleg met werkgever AZN. In de afgelopen periode hebben medewerkers op verschillende plekken hard actie gevoerd richting hun werkgever. Het CAO traject loopt met name vast op het uitruilen van de onregelmatigheidstoeslag voor vast salaris en een voorstel om een jaarurensystematiek toe te passen, waardoor de beoogde salarisverbetering per jaar niet wordt gehaald.

Tijdens een gesprek eerder deze week bleek dat de partijen nog lijnrecht tegenover elkaar staan en dat het CAO traject muurvast zit.

Impasse doorbreken

CNV Zorg & Welzijn vindt dat er in het belang van de sector ambulancezorg snel een goede cao moet komen. Deze onzekere periode zorgt ook op de werkvloer voor een hoop onrust. Daarom stelt CNV Zorg & Welzijn voor een verkenner aan te stellen die de impasse moet doorbreken en als opdracht meekrijgt er met de partijen uit te komen. CNV Zorg & Welzijn is bereid zich aan het procestraject dat deze verkenner voorstelt te committeren.

Meer informatie over de CAO Ambulancezorg